Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w I kwartale 2022 r.

Raport bieżący 21/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Develia w I kwartale 2022 roku:

I. Sprzedaż lokali w I kwartale 2022 r. wyniosła 603 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych pomniejszona o umowy rozwiązane (w I kwartale 2021 r. – 580).
Ponadto spółki z Grupy Develia mają zawartych 94 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wyniku za I kwartał 2022 r. –186 (w I kwartale 2021 r. – 393).

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

RB_21_2022_05_04

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat