Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w I kwartale 2024 r.

Raport bieżący 23/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Develia w I kwartale 2024 roku:

  1. Sprzedaż lokali w I kwartale 2024 r. wyniosła 1038 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych pomniejszona o umowy rozwiązane (w I kwartale 2023 r. – 533).

Ponadto spółki z Grupy Develia mają zawartych 417 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

  1. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wyniku za I kwartał 2024 r. – 598 (w I kwartale 2022 r. – 441).

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

RB_23_2024_05_04