Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w I półroczu 2021 r.

Raport bieżący 42/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Develia w I półroczu 2021 roku:

 

I. Sprzedaż lokali w I półroczu 2021 roku wyniosła 1.062 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w I półroczu 2020 roku – 423) pomniejszona o umowy rozwiązane.

Ponadto spółki z Grupy Develia mają zawarte 172 umowy rezerwacyjne, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

 

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za I półrocze 2021 roku – 757  (w I półroczu 2020 roku – 482).

 

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

rb_42_2021_06_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat