Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w I półroczu 2022 r

Raport bieżący 45/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Develia w I półroczu 2022 roku:

  1. Sprzedaż lokali w I półroczu 2022 roku wyniosła 966 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w I półroczu 2021 roku – 1.062) pomniejszona o umowy rozwiązane.

Ponadto spółki z Grupy Develia mają zawartych 110 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

  1. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za I półrocze 2022 roku – 206 (w I półroczu 2021 roku – 758).

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

RB_45_2022_06_07