Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2020 r.

Raport bieżący 52/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2020 r.:

I. Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2020 r. wyniosła 781 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; za trzy kwartały 2019 r. – 928) pomniejszona o umowy rozwiązane.
Ponadto spółki z Grupy Develia mają zawartych 308 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wyniku za trzy kwartały 2020 r. – 746 (za trzy kwartały 2019 r. – 1778).

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

rb_52_2020_05_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat