Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2018 r.

Raport bieżący 1/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2018 roku:

 

I. Sprzedaż lokali w 2018 r. wyniosła 1710 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w 2017 r. – 2029) pomniejszona o umowy rozwiązane.

Ponadto zawartych zostało 89 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

 

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wyniku za 2018 r. – 2036 (w  2017 r. – 1801).

 

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

 

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat