Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2019 r.

Raport bieżący 13/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2019 roku:

 

I. Sprzedaż lokali w I kwartale 2019 roku wyniosła 331 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w I kwartale 2018 roku – 649) pomniejszona o umowy rozwiązane.

Ponadto zawartych zostało 155 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

 

II. Przekazanych zostało 1163 lokali (na podstawie ostatecznych umów sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za I kwartał 2019 roku (w I kwartale 2018 roku – 702).

  

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

 

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

rb_013_2019_12_04

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat