Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2017 r.

Raport bieżący 54/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) przekazuje informacje o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy LC Corp w pierwszym półroczu 2017 roku:

I. Łączna sprzedaż lokali w I półroczu 2017 roku wyniosła 1084 z tego:

– 952 na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych) pomniejszoną o umowy rozwiązane (w I półroczu 2016 r. – 891),

– 132 na podstawie umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

 

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za I półroczu 2017 roku –  847 (w I półroczu 2016 r. – 801).

  

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat