Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2019 r.

Raport bieżący 27/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2019 roku:

I. Sprzedaż lokali w I półroczu 2019 roku wyniosła 618 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w I półroczu 2018 roku – 990) pomniejszona o umowy rozwiązane.
Ponadto zawarte zostały 93 umowy rezerwacyjne, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za I półrocze 2019 roku – 1.673  (w I półroczu 2018 roku – 1.312).
 
Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

rb_027_2019_03_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat