Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w III kwartale 2017 r.

Raport bieżący 102/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) przekazuje informacje o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy LC Corp w trzecim kwartale 2017 roku:

I. Łączna sprzedaż lokali w III kwartale 2017 roku wyniosła 613 z tego:

– 477 na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych) pomniejszoną o umowy rozwiązane (w III kwartale 2016 r. – 550),

– 136 na podstawie umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

 

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za III kwartał 2017 roku –  668  (w III kwartale 2016 r. – 99).

  

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

 

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat