Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2016 r.

Raport bieżący 42/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu przekazuje informacje o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy LC Corp w pierwszym kwartale 2016 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku.

 

Dane pokazują :

1) ilość umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych), pomniejszoną o umowy rozwiązane i bez uwzględnienia umów rezerwacyjnych;

2) ilość umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych.

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

 

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat