Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp za trzy kwartały 2016 r.

Raport bieżący 97/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu przekazuje informacje o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy LC Corp za trzy kwartały 2016 roku w porównaniu do tego samego okresu (trzech kwartałów) 2015 roku.

Dane pokazują:

1) ilość umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych), pomniejszoną o umowy rozwiązane i bez uwzględnienia umów rezerwacyjnych;

2) ilość umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych.

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat