Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o nabyciu akcji przez Członka Zarządu

Raport bieżący 36/2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 26.06.2018 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienia o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych LC Corp S.A. dokonanej przez Pana Radosława Stefuraka – Członka Zarządu Emitenta. Jednocześnie w ślad za powiadomieniem Emitent otrzymał jego korektę. Korekta powiadomienia Pana Radosława Stefuraka dotyczy wyłącznie uzupełnienia kodu LEI.

 

Pełna treść powiadomienia oraz skorygowanego powiadomienia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat