Informacja o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę Sky Tower

Raport bieżący 41/2007