Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o rejestracji połączenia Emitenta ze spółką zależną

Raport bieżący 30/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 lipca 2019 r. otrzymał informację iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 15 lipca 2019 r. dokonał wpisu połączenia Emitenta jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną od Emitenta – LC Corp Invest XX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492§1 pkt. 1 w zw. z art. 516 k.s.h.

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 10 maja 2019 r. („Plan Połączenia”).

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki LC Corp Invest XX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

O planowanym połączeniu Emitent informował raportem 16/2019 r. z dnia 10 maja 2019 r., raportem 17/2019 z dnia 10 maja 2019 r. oraz raportem 23/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Załączniki:

rb_030_2019_22_07