Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 037/2008