Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 036/2008