Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 030/2008