Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta

Raport bieżący 082/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), mając na uwadze dalszy rozwój Emitenta,  w tym uzyskanie przez Emitenta ułatwienia w dostępie do atrakcyjniejszego finansowania, informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez Emitenta opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta, jak również analizy potencjału rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Na tym etapie przeglądu wszystkie opcje będą rozważane, w tym utrzymanie istniejącej struktury właścicielskiej, jak również poszukiwanie dla Emitenta inwestora strategicznego, w tym branżowego lub finansowego. Emitent zaangażował J.P. Morgan jako wyłącznego doradcę finansowego wspierającego Zarząd przy przeprowadzeniu wyżej opisanego przeglądu.  Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd nie zostały dotąd podjęte i nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

 

W związku z powyższym procesem Zarząd Emitenta rozpoczął przygotowanie raportu typu due diligence Emitenta i jego spółek zależnych, w celu ewentualnego późniejszego udostępnienia go potencjalnym inwestorom.

 

Informacja ta stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki:

rb_82_2015_10_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat