Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący 16/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby zarządcze

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, będącej osobą blisko związaną z Panem Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.