Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący 53/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby zarządcze

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1
rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od Noble Securities S.A. będącej osobą blisko
związaną z członkami Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim oraz Panem Remigiuszem
Balińskim.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp
S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat