Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR wraz z korektą tej informacji

Raport bieżący 96/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby zarządcze

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 25.09.2017 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od Noble Securities S.A. będącej osobą blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim oraz Panem Remigiuszem Balińskim oraz w ślad za nim korekty powyższego powiadomienia. Korekta powiadomienia Noble Securities S.A. dotyczy wyłącznie usunięcia z zawiadomienia informacji o powiązaniu z Panem Leszkiem Czarneckim w związku z jego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść powiadomienia oraz skorygowanego powiadomienia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta. 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat