Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja od akcjonariuszy o ustaleniu przez Sprzedawców ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży akcji spółki LC Corp S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

Raport bieżący 80/2017

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 15 września 2017 r. od akcjonariuszy Spółki tj. Pana Leszka Czarneckiego, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Akcjonariusze”) zawiadomienia zawierającego następujące informacje:

„My niżej podpisani akcjonariusze spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu (”Spółka”), niniejszym informujemy Spółkę, iż w związku z zawartą w dniu 12 września 2017 r. pomiędzy Panem Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Sprzedawcy”), a Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. („Globalny Koordynator”) oraz mBank S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. („Współprowadzący Księgę Popytu”) oraz mCorporate Finance S.A., Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy Sp. k. („Doradcy Finansowi”) umową plasowania i oferowania akcji Spółki („Umowa”) oraz w związku z zakończoną budową księgi popytu, w dniu 15 września 2017 r. został podpisany aneks cenowy („Aneks Cenowy”).

W Aneksie Cenowym strony Umowy ustaliły cenę sprzedaży w wysokości 2,10 PLN za jedną akcję Spółki oraz liczbę sprzedawanych akcji Spółki na 229.004.081. Akcje sprzedawane stanowią 51,17% kapitału zakładowego Spółki.”

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat