Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży czterech nieruchomości

Raport bieżący 67/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR w zw. z art. 17 ust 4 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29.06.2018 r. Emitent zawarł z międzynarodowymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości komercyjne list intencyjny w sprawie sprzedaży czterech budynków biurowych w Polsce: budynku Wola Center, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, budynku Wola Retro, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20 (w budowie), Retro Office House, zlokalizowanego we Wrocławiu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Komandorskiej, oraz Silesia Star, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 18.

Wraz z podpisaniem listu intencyjnego Emitent i kupujący rozpoczęli negocjacje warunków sprzedaży. W liście intencyjnym strony ustaliły orientacyjną łączną cenę sprzedaży na 280 milionów EUR, w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych [ang. on a debt-free and cash-free basis], która zostanie poddana korektom, m.in. w oparciu o ustalenia dokonane w trakcie badania prawnego. Pozostałe warunki listu intencyjnego, w tym odnoszące się do warunków realizacji transakcji, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów.

Informacja o zawarciu listu intencyjnego, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż potencjalna transakcja ze względu na wartość będzie istotną transakcją dla Emitenta.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat