Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości

Raport bieżący 11/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. Emitent zawarł z międzynarodowym podmiotem inwestującym w nieruchomości komercyjne list intencyjny w sprawie sprzedaży nieruchomości w Polsce, na których posadowione są dwa budynki biurowe: (i) budynek biurowy Retro Office House zlokalizowany we Wrocławiu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Komandorskiej; oraz (ii) zespół dwóch budynków biurowych Silesia Star zlokalizowany w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 18.

Wraz z podpisaniem listu intencyjnego Emitent i kupujący rozpoczęli negocjacje warunków sprzedaży. W liście intencyjnym Emitent i kupujący ustaliły orientacyjną łączną cenę sprzedaży na 113 milionów EUR, w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych [ang. on a debt-free and cash-free basis], która zostanie poddana korektom, m.in. w oparciu o ustalenia dokonane w trakcie audytu prawnego.

Pozostałe warunki listu intencyjnego, w tym odnoszące się do warunków realizacji transakcji, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów.

Informacja o zawarciu listu intencyjnego, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż potencjalna transakcja ze względu na wartość będzie istotną transakcją dla Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat