Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja Zarządu

Raport bieżący 007/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA dotyczącą ilości akcji LC Corp S.A. posiadanych przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej: „Aviva OFE”) na koniec 2009 r. Zgodnie z przekazaną informacją na koniec 2009 r. Aviva OFE posiadał  55.000.000 akcji Emitenta. Stanowiło to 12,29% w kapitale zakładowym LC Corp S.A. i uprawniało do 55.000.000 (12,29%) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat