Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 19 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 06/2017/K

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje,  że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 19 stycznia 2017 r. dotyczącemu informacji o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta. Powyższy raport bieżący zamiast numeru 6/2016 powinien posiadać numer 6/2017. Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat