Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Korekta treści raportu bieżącego nr 55/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Raport bieżący 55/2023/K

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 55/2023 dotyczącym nabycia nieruchomości przez Emitenta, omyłkowo wskazano błędną liczbę lokali 134, które Emitent planuje zrealizować w ramach inwestycji, zamiast prawidłowej liczby 83 lokali.

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 55/2023 jest następująca:

„Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego                        z Emitentem prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta oznaczonej numerem działki 15/1 oraz 15/2 (dalej: Nieruchomość). Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,2405 ha. Całkowita cena za Nieruchomość została określona na kwotę 7.000.000,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług.

Spółka zamierza na Nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością 83 lokali. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to I kwartał 2024 roku.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.”

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

RB_55_2023_30_10_K

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat