Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Korekta tytułu raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 12 października 2018 r.

Raport bieżący 59/2018/k

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny tytuł  raportowi bieżącemu nr 59/2018 z dnia 12 października 2018 r. dotyczącemu informacji o złożonej rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. Powyższy raport bieżący zamiast tytułu „Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej” powinien nosić tytuł  „Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej”. Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat