Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie akcji Emitenta

Raport bieżący 58/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa), od Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy tj. Getin Noble Bank S.A. nabycia 21.829.026 akcji Emitenta za łączną cenę wynoszącą 45 000 000,32 PLN.

 

Powyższa transakcja nabycia akcji została dokonana poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A. w dniu 24 maja 2016 r. w Warszawie.

 

Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat