Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie akcji Emitenta

Raport bieżący 57/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa), od dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy tj.

 

  • LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie zbycia 21.829.026 akcji Emitenta po cenie za jedną akcję wynoszącą 2,0614754098361 PLN,

 

  • Getin Noble Bank S.A. nabycia 21.829.026 akcji Emitenta po cenie za jedną akcję wynoszącą 2,0614754098361 PLN.

 

Powyższe transakcje zbycia i nabycia akcji zostały dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A. w dniu 24 maja 2016 r. w Warszawie.

 

Dr Leszek Czarnecki  jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. oraz podmiotem dominującym wobec Getin Noble Bank S.A. i LC Corp BV.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat