Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący 023/2008