Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta oraz przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 8/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 05.02.2021 r. Spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem prawo własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej. Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,7075 ha. Cena za nabytą nieruchomość została określona na kwotę 3.000.000,00 zł.

Jednocześnie Zarząd DEVELIA S.A. informuje, że w dniu 05.02.2021 r. spółka zależna od Emitenta tj. LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Investments S.K.A. jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem prawo własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej. Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,3538 ha. Cena za nabytą nieruchomość została określona na kwotę 1.000.000,00 zł.

Na przedmiotowych nieruchomościach planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego z szacowaną ilością ok. 32 lokali mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to III/IV kwartał 2022 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

rb_08_2021_05_02