Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Raport bieżący 006/2009