Otrzymanie przez jednostkę zależną oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy

Raport bieżący 032/2009