Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną

Raport bieżący 065/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 504 §1 w zw. z art. 401(1) Kodeksu spółek handlowych zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia LC Corp S.A. (Spółka Przejmująca) z LC Corp Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana – dawniej LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k.).

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej na warunkach określonych w Planie połączenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175/2011 z dnia 9 września 2011 r. oraz w raporcie bieżącym nr 55/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Akcjonariusze Spółki od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. 3 października 2011 r. do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia spółek mogą się zapoznawać z planem połączenia oraz dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt.) 2 i 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat