Podpisanie znaczącej umowy – program emisji obligacji

Raport bieżący 23/2007