Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący 029/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27 kwietnia 2015 roku, powołało, z dniem 27 kwietnia 2015 roku, na nową trzyletnią, wspólną kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Leszka Czarneckiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Błażejewskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Remigiusza Balińskiego, Pana Zbigniewa Dorendę oraz Pana Jakuba Malskiego.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal".
W 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu.W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". W 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007. W 2009 roku został uznany przez Puls Biznesu za "Przedsiębiorcą XX-lecia" w organizowanym przez dziennik konkursie, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie "Przedsiębiorca Roku" , przyznaną mu przez Ernst & Young W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. Jest autorem czterech książek z zakresu biznesu i finansów. Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:
Getin Holding S.A. (Przewodniczący)
• Getin Noble Bank S.A. (Przewodniczący),
• Idea Bank S.A. (Przewodniczący),
• T.U. Europa S.A. i T.U. Europa na Życie S.A. (Wiceprzewodniczący),
• LC Corp S.A. (Przewodniczący),
• Open Finance S.A. (Członek),
• Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),
• Fundacja St Antony's College Oxford – Noble Foundation (Przewodniczący).

Andrzej Błażejewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Błażejewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1974 r.) oraz Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od 1985 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
• W latach 1974 – 1978 pracował w Predom-Polar we Wrocławiu.
• W latach 1979 – 1982 pracował w Pafawag Wrocław oraz WPB Wrocław.
• W latach 1982 – 1984 był Głównym księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna.
• W latach 1985 – 1988 pracował jako Główny księgowy/Główny ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania SP we Wrocławiu.
• W latach 1988 – 1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w "TAN" sp. z o.o. we Wrocławiu.
• W latach 1989 – 1990 był Głównym księgowym i Dyrektorem w "TAN" sp. z o.o. we Wrocławiu.
• W latach 1990 – 1995 był Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord`ab" sp. z o.o. we Wrocławiu.
• W latach 1995 – 1999 pełnił rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord`ab" sp. z o.o. we Wrocławiu.
• W latach 2000 – 2002 był Wiceprezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord`ab" sp. z o.o. we Wrocławiu.
Andrzej Błażejewski jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej LC Corp S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
Andrzej Błażejewski współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o.

Remigiusz Baliński – Członek Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.
• W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
• W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
• W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
• W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.
Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.
Poza tym pełni też funkcje:
• Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu
• Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,
• Prezes Zarządu Money Profi sp. z o.o. we Wrocławiu,
• Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.
• Prezes Zarządu Total Finance sp. z o.o. w Warszawie,
• Prezes Zarządu Total Money sp. z o.o. w Warszawie.
• Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:
• Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
• Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
• Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
• Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
• Home Broker S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
• Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
• Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
• Noble Securities S.A. w Krakowie (Wiceprzewodniczący),
• Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
• Idea Expert S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
• Carcade OOO w Kaliningradzie (Wiceprzewodniczący),
• GetBack S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
• Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
• Idea Money S.A. w Warszawie,
• TAX Care S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
• LC Corp S.A. we Wrocławiu,
• BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. w Warszawie,
• Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
• Sky Tower S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
• Idea Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
• Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
• Europejski Dom Brokerski sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
• Idea Leasing & Fleet S.A. we Wrocławiu,
• Open Brokers S.A. w Warszawie.

Zbigniew Dorenda – Członek Rady Nadzorczej
Pan Zbigniew Dorenda jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 1970-1975 uprawiał wyczynowo wioślarstwo i w roku 1972 zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów. Po ukończeniu studiów, w latach 1981-2007 pracował w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii we Wrocławiu. W międzyczasie, w latach 1987-1991, pracował jako nurek zawodowy przy remontach obiektów hydrotechnicznych na Dolnym Śląsku. W latach 1989 – 1991 był zastępcą dyrektora Przedsiębiorstwa Inżynierii i Hydrotechniki TAN.
W Fundacji Leszka Czarneckiego pracuje od jej powstania w 2007 roku, początkowo jako wiceprezes Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Fundacji. Obecnie jest dyrektorem Fundacji Leszka Czarneckiego.

Jakub Malski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1992-1994 zatrudniony w Dolnośląskim Banku Gospodarczym S.A., następnie w Banku „Cukrobank" S.A . W 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 – 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. ( poprzednio GBG S.A. ). W latach 2010 – 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. Obecnie zatrudniony w Getin Holding S.A. oraz w Getin Noble Bank S.A.
Pełnione obecnie funkcje: Członek Rady Nadzorczej w Idea Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Expert S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Money S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing & Fleet S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A.., Członek Rady Nadzorczej MWT S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Bank Rosja., Członek Rady Nadzorczej Idea Bank Ukraina., Członek Rady Nadzorczej Banku BBSB.

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

RB_29_2015_04_28

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat