Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący 051/2012

Podstawa prawna: Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 25 czerwca 2012 roku, powołało, z dniem 25 czerwca 2012 r., na nową trzyletnią, wspólną kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Leszka Czarneckiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Błażejewskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Ludwika Czarneckiego, Pana Remigiusza Balińskiego oraz Pana Zbigniewa Dorendę.

 

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej:

 

dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. – pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.

W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej „The best CEO in Central Europe”, przyznaną przez „The Wall Street Journal”. Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu „Young Business Achiever” w Pekinie.

W kwietniu 2004r. dziennik „The Financial Times” uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę „FT” Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD – jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem „Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej”. We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi – za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r.

Pan Leszek Czarnecki, pośrednio sprawuje kontrolę nad spółką konkurencyjną wobec LC Corp S.A. – LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zasiadając jednocześnie w radzie nadzorczej tej spółki.

Pan Leszek Czarnecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Andrzej Błażejewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Błażejewski w 1974r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii, jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od 1985r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415, jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pan Andrzej Błażejewski karierę zawodową rozpoczął w 1974r., pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974-1978), PAFAWAG Wrocław (1978-1979) i WPB (1979-1982). W latach 1982-84 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od 1985r. do 1988r. pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988-1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w TAN Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaś w latach1989-1990 Głównym Księgowym – Dyrektorem w Spółdzielni TAN we Wrocławiu. Od 1990r. jest związany z Agencją Konsultingu i Auditingu Gospodarczego Accord´ab Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1990-1995 pełnił funkcję Prezesa (współwłaściciela), w latach 1995-1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie 1.02-2000 -12.12.2002r. Zastępcy Prezesa Zarządu. W latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A..

Aktualnie Pan Andrzej Błażejewski jest współwłaścicielem i członkiem Zarządu Biegli Rewidenci Accord´ab Sp.z o.o (dawniej: Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego „Accord’ab” sp. z o.o.) a także członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Holding S.A. oraz LC Corp S. A. Pan Andrzej Błażejewski jest również współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie Sp. z o. o. oraz właścicielem gospodarstwa rolnego w Gminie Kobyla Góra.

Pan Andrzej Błażejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Andrzej Błażejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Ludwik Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Ludwik Czarnecki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (1967r.) oraz Wydziału Drogowego (1969r.) Politechniki Wrocławskiej, posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodowa rozpoczął w 1949r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik „Drobprojekt” oraz Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu.

W latach 1970-1988 był kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i projektów Służby Zdrowia.

W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych „TAN” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Od marca 1994r. do czerwca 2000r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w okresie od maja 1995r. do grudnia 2001r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu; w okresie od lutego 2003r. do lutego 2004r. oraz od października 2005 r. do dziś pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. oraz w okresie od marca 2006r. do kwietnia 2008r. i następnie od stycznia 2009 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

Pan Ludwik Czarnecki posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Ludwik Czarnecki pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce konkurencyjnej wobec LC Corp S.A. – LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Ludwik Czarnecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Remigiusz Baliński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996r. Prezes Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. W latach 1993-1996 Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w roku 2001 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Efi sp. z o.o. (członek Grupy Kapitałowej EFL S.A.), w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny tej Spółki.

Pan Remigiusz Baliński dysponuje wiedzą w zakresie strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego pozyskał wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku, a także znajomość zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników ich szkoleniem i motywowaniem. Obecnie Pan Remigiusz Baliński pełni funkcje: Prezesa Zarządu RB Investcom Sp. z o.o, Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA, Członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A, Członka Rady Nadzorczej Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., Członka Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Home Broker S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tax Care S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Securities S.A., Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack S.A., Członka Rady Nadzorczej  LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce konkurencyjnej wobec LC Corp S.A. – LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Remigiusz Baliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zbigniew Dorenda – Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Dorenda jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 1970-1975 uprawiał wyczynowo wioślarstwo i w roku 1972 zdobył  Mistrzostwo Polski Juniorów. Po ukończeniu studiów, w latach 1981-2007 pracował w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii we Wrocławiu. W międzyczasie, w latach 1987-1991, pracował jako nurek zawodowy przy remontach obiektów hydrotechnicznych na Dolnym Śląsku. W latach 1989 – 1991 był zastępcą dyrektora Przedsiębiorstwa Inżynierii i Hydrotechniki TAN.

W Fundacji  Leszka Czarneckiego pracuje od jej powstania w 2007 roku, początkowo jako wiceprezes Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Fundacji. Obecnie jest dyrektorem Fundacji Leszka Czarneckiego

Pan Zbigniew Dorenda, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat