Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 41/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 kwietnia 2017 roku, akcjonariusze Emitenta tworzący Grupę I oraz Grupę II powołali w trybie art. 385 § 3 i 5 k.s.h. z dniem 27 kwietnia 2017 roku członków Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pana Michała Hulbój oraz Pana Pawła Małyska. Jednocześnie, w związku z wygaśnięciem mandatów Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27 kwietnia 2017 roku, powołało w trybie art. 385 § 6 k.s.h. z dniem 27 kwietnia 2017 roku pozostałych członków Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pana Leszka Czarneckiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Remigiusza Balińskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Grzegorza Korczyńskiego oraz Panią Joannę Gransort.

 

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej:

 

Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. – pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD – jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

W 2009 roku został uznany w zorganizowanym przez Puls Biznesu plebiscycie „Przedsiębiorcą XX-lecia, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie „Przedsiębiorca Roku”, przyznaną mu przez Ernst & Young. PKPP Lewiatan wręczył w 2010 roku Leszkowi Czarneckiemu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. W plebiscycie organizowanym w 2011 rokuprzez organizację Pracodawców RP i Puls Biznesu otrzymał kolejną nagrodę dla „Przedsiębiorcy Roku 2010”. W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie „Business Leader of the Year” przyznawane przez Warsaw Business Journal. W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem rynku kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

 • Getin Holding S.A. (Przewodniczący)
 • Getin Noble Bank S.A. (Przewodniczący),
 • Idea Bank S.A. (Przewodniczący),
 • T.U. Europa S.A. i T.U. Europa na Życie S.A. (Wiceprzewodniczący),
 • LC Corp S.A. (Przewodniczący),
 • Open Finance S.A. (Wiceprzewodniczący),
 • Getin Leasing S.A. ( Przewodniczący)
 • Idea Leasing SA (Przewodniczący),
 • Open Life TU Życie SA (Przewodniczący)
 • Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),
 • Fundacja St Antony's College Oxford – Noble Foundation (Przewodniczący).

Pan Leszek Czarnecki, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

 • W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
 • W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
 • W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
 • W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.

 

Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

 

Poza tym pełni też funkcje:

 • Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Prezes Zarządu Money Profi sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Prezes Zarządu Total Money sp. z o.o. w Warszawie.

 

 Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

 • Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Box S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Noble Securities S.A. w Krakowie,
 • Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Carcade OOO w Kaliningradzie (Wiceprzewodniczący),
 • Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Money S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • TAX Care S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
 • LC Corp S.A. we Wrocławiu,
 • BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
 • Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Sky Tower S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Idea Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Europejski Dom Brokerski sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Open Brokers S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
 • Idea Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • DOCFLOW S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący).

 

Pan Remigiusz Baliński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Michał Hulbój – Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

W latach 2008 – 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz.

Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI S.A., a od października 2013 pełnił również funkcję członka zarządu w Forum TFI S.A. Od grudnia 2014 r. pełni funkcję prezesa w Cresco Sp. z o.o. W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL S.A. gdzie pełni również funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Pan Michał Hulbój, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz poinformował o spełnianiu kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13.10.2015 r.

Paweł Małyska Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

W okresie od 2012 do kwietnia 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi.

W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie Pan Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski.

Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities.

Od 2005 do 2008 roku zatrudniony w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy na stanowisku Dyrektora Analiz. W okresie 2007- 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pan Paweł Małyska pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt.

W latach 2004 – 2005 pracował jako analityk w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management. W latach 1999 – 2003 zatrudniony był w Biurze Maklerskim BGŻ jako asystent Analityka Papierów Wartościowych oraz Analityk Papierów Wartościowych.

Pan Paweł Małyska, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz poinformował o spełnianiu kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13.10.2015 r.

 

Grzegorz Jacek Korczyński – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Grzegorz Jacek Korczyński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego.

W roku 1992  ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji kierunek Prawo zakończone uzyskaniem tytułu magistra prawa.

W roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego oraz wpis na listę radców prawnych

W roku 2001 ukończył  studia Master of Business Administration organizowane przez Ernst & Young

W latach 1992 – 2010 ukończył szereg  kursów i  szkoleń min. z zakresu Efektywnego zarządzania projektami, Balanced Scorecard – Zarządzanie w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników przeprowadzonych przez Francuski Instytut Gospodarki, z zakresu Efektywnej Komunikacji Publicznej organizowanego  przez Ernst & Young oraz zakresu strategii marketingowej, zarządzania kadrami, technik negocjacji w biznesie, zwiększania skuteczności jak również technik sprzedaży i prezentacji.

 

W latach 1992-2010 zatrudniony był w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. jako Doradca Zarządu, Dyrektor Departamentu Współpracy

W latach 2010 -2013 Wspólnik w Kancelarii Prawnej I. Korczyńska i Wspólnicy

W latach 2014-2014 w Idea Leasing S.A. jako Doradca Zarządu a od 2014 w Europejskim Domy Brokerskm Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu

 

Obecnie pełnione funkcje:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Open Brokers S.A.

Członek Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 

Pan Grzegorz Jacek Korczyński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Joanna Gransort– Członek Rady Nadzorczej

 

Pani Joanna Gransort jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  

Od 2015 r. jest Prezesem Zarządu Spółki docFlow S.A., a od 2016 roku członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • W latach 2006-2015 była Dyrektorem Departamentu Wsparcia Operacji w ULTIMO S.A.
 • W latach 2005-2006 była Dyrektorem Departamentu Windykacji w Getin Leasingu S.A.
 • W latach 2004-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Centralizacji Windykacji w Getin Noble Banku S.A., oraz była Dyrektorem Departamentu Relacji Publicznych i Promocji w Towarzystwie Ubezpieczeniowym EUROPA S.A.
 • W latach 2003-2004 była Dyrektorem ds. Inwestycji w Getin Holdingu S.A., w tym czasie pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Finansowej oraz Członka Rady Nadzorczej w Open Finance
 • W latach 2002-2003 pełniła funkcję Członka Zarządu w EFL Service S.A.
 • W latach 1998-2002 była Zastępcą Dyrektora Departamentu Windykacji a następnie Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A.
 • W latach 1997-1998 była zatrudniona w Spółce Dolnośląskie Towarzystwo Leasingowe S.A. na stanowisku prawnik – konsultant.

 

Pani Joanna Gransort, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat