Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

Raport bieżący 58/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 lit. z) oraz § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Komitet Audytu.

 

 Do składu Komitetu Audytu Rada Nadzorcza powołała następujące osoby:

– Joanna Gransort – Przewodniczącego Komitetu Audytu,

– Michał Hulbój –  Członka Komitetu Audytu,

– Grzegorz Korczyński – Członka Komitetu Audytu

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat