Powołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący 081/2008