Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wszystkie zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 114/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść w załaczniku