Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przekroczenie przez Akcjonariusza 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 029/2009

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat