Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

Raport bieżący 017/2007