Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki – korekta

Raport bieżący 017/2007