Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przekształcenie spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący 040/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 5 lipca 2011 r. powziął informację iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał w dniu 29 czerwca 2011 rejestracji spółki LC Corp Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która powstała w wyniku przekształcenia LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, będącej spółką zależną od Emitenta. LC Corp Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu została zarejestrowana pod numerem KRS 0000390422.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 09.185.1439).