Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 127/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 07.12.2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia polityki dywidendowej Emitenta, zatwierdzonej uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółki. Pełna treść polityki dywidendowej Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że wskazane w polityce dywidendowej Emitenta dane finansowe wynoszą:

1)wskaźnik zadłużenia ND/E według stanu na dzień 30.09.2017 r. wynosi 54,6%,

2)zysk netto skorygowany (ZNS) narastająco za trzy kwartały 2017 roku, wynosi 135,8 mln PLN.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.