Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący 040/2009