Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący 048/2009